– So với bộ 450 câu hỏi, bộ 600 câu hỏi lý thuyết mới bổ sung các kỹ năng xử lý tình huống trên đường và kỹ năng lái xe an toàn sát với thực tế hơn.
– Bổ sung một số nội dung mới về biển báo hiệu, vạch kẻ đường của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ hiện hành, cập nhật các quy định về tốc độ và khoảng cách xe theo Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT.

– Bổ sung các quy tắc đi lại, xử lý các tình huống thực tế trên đường cao tốc của người lái xe.

– Bộ 600 câu hỏi sẽ kết cấu lại các câu hỏi và phương án trả lời. Bộ câu hỏi mới không còn trường hợp một câu hỏi có hai đáp án đúng như ở bộ 450 câu hỏi cũ (thí sinh trả lời thiếu 1 ý được coi là trả lời sai), mà chỉ có đáp án đúng cho 1 câu hỏi.

Bộ câu hỏi 600 câu mới sẽ gồm các phần câu hỏi như sau:

+ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ: 145 câu (như cũ) 

+ Nghiệp vụ vận tải: 30 câu (như cũ) 

+ Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe: 25 câu (như cũ) 

+ Kỹ thuật lái xe ô tô: 45 câu (tăng thêm 10 câu về kỹ năng xử lý tình huống trên đường cao tốc, đường trơn trượt, đường có băng tuyết) 

+ Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô: 20 câu (như cũ) 

+ Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ: 125 câu (tăng thêm 25 biển báo phù hợp với Quy chuẩn 41:2016 về báo hiệu đường bộ) 

+ Giải các thế sa hình: 110 câu (tăng thêm 15 câu, trong đó có 2 câu liên quan đến đường sắt, nâng tổng số câu liên quan đến đường sắt lên 13 câu)

Trong khi kết cấu của Bộ 450 câu dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, gồm:

+ Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ từ câu số 1 đến câu số 145: 145 câu

+ Nghiệp vụ vận tải từ câu số 146 đến câu số 175: 30 câu

+ Văn hóa, đạo đức nghề nghiệp người lái xe từ câu 176 đến câu 200: 25 câu

+ Kỹ thuật lái xe ô tô từ câu 201 đến câu 235: 35 câu

+ Cấu tạo và sửa chữa xe ô tô từ câu 236 đến câu 255: 20 câu

+ Hệ thống biển báo hiệu đ­ường bộ từ số 256 đến câu số 355: 100 câu

+ Giải các thế sa hình từ số 356 đến câu số 450: 95 câu.