Trung tâm đào tạo lái xe Phương Nam

Địa chỉ: Số 355B Lê Quang Định,Phường 5, Bình Thạnh, TP.HCM.

Điện thoại: 0901.636.959

Trụ sở chính: 63 Trường Sơn, Phường 15, Quận 10, TPHCM.
Điện thoại: 0908.779.388
Email : info@trungtamdaylaixe.edu.vn.

Đăng ký ngay