Tag Archives: Nâng B2 lên D

Nâng hạng C D E FC

Nâng dấu từ B2 lên D , C lên E , C lên Fc

Nếu bạn có nhu cầu lái xe khách và đã có bằng lái hạng B2 hoặc C đủ số năm kinh nghiệm thì có thể lên hạng (nâng dấu) D hoặc E: Nâng bằng từ B2 lên C : Yêu cầu bằng B2 của bạn phải đủ 3 năm. Nâng bằng từ B2 lên D […]

Gọi ngay
Chỉ đường